USŁUGI HISTORYCZNE

Oprócz usług archiwizacyjnych i genealogicznych oferuje usługi historyczne. Do usług tych będą się zaliczać:
-opracowania historyczne dotyczące historii firm, instytucji lub stowarzyszeń od ich powstania
-wyszukiwanie dokumentów historycznych, kartograficznych, świadectw pracy itp.
-pomoc w poszukiwaniach materiałów do prac magisterskich i innych prac historycznych.

Copyright © 2019 ARCHIWALIA