NORMATYWY ARCHIWIZACYJNE

Zajmować się również będę tworzeniem normatywów archiwizacyjnych takich jak instrukcja kancelaryjna, wykaz akt czy też instrukcja archiwalna.  Znajomość firmy czy instytucji klienta i przechowywanej dokumentacji pozwoli na stworzenie normatywów  tworzonych pod kątem jego działalności.  .

Copyright © 2019 ARCHIWALIA