CENNIK

Archiwizowanie akt kat. A                     250 zł/mb
Archiwizowanie akt kat. B 100 zł/mb
Archiwizowanie akt osobowych 4,50 zł/1 teczka
Archiwizowanie akt technicznych do 120 zł
Sporządzanie ewidencji 1,50 zł/szt.
Skanowanie akt 0,50 gr./szt.
Sporządzanie spisów na CD/DVD 10 zł./1 nośnik
Brakowanie dokumentów 2 zł/kg
Wykonywanie normatywów :  
Jednolity wykaz akt 500 zł
Instrukcja kancelaryjna 500 zł
Regulamin archiwum 300 zł

 

*Podane ceny są cenami wyjściowymi

*W archiwach, w których przechowywana jest dokumentacja powyżej 50mb będzie udzielany rabat. Rabat również udzielany będzie firmom zatrudniającym osoby niepełnosprawne. Wysokość rabatów do uzgodnienia.

Copyright © 2019 ARCHIWALIA