BRAKOWANIE

Brakowanie dokumentacji nie archiwalnej jest to wydzielenie i przekazanie do zniszczenia (na makulaturę) tej części dokumentacji nie archiwalnej, która straciła wartość praktyczną. Jeżeli brakowanie będzie wymagało zezwolenia od Archiwum Państwowego to takie zezwolenie będę mógł uzyskać. Usługa ta będzie odbywała się własnym sprzętem.

Copyright © 2019 ARCHIWALIA