BADANIA GENEOLOGICZNE

Oferuje usługi genealogiczne dotyczące poszukiwania przodków. Poszukiwania te będą dla osób prywatnych jak i kancelarii specjalizujących się sprawami spadkowymi.  Poszukiwanie te   prowadzone będą:
Archiwach państwowych
Archiwach kościelnych
Urzędach SC.
Przez cały okres współpracy klient będzie informowany na bieżąco o wynikach poszukiwań.
Zasięg działań obejmie województwo lubelskie  i ościenne. W razie potrzeby badania będą prowadzone  w innych częściach kraju.

Copyright © 2019 ARCHIWALIA