ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW

Oferuje Klientom przeprowadzenie archiwizacji dokumentacji wytworzonej w toku działalności firmy oraz różnych instytucji państwowych oraz SM.  Dobre i umiejętne wykonanie archiwizacji zapewni bardzo szybki dostęp do potrzebnych informacji.  W konsekwencji usprawni to funkcjonowanie firm czy instytucji.
Oprócz tradycyjnej archiwizacji, proponuje także rozwiązania informatyczne. 
Na proces archiwizacji składają się:
studia wstępne, które pozwolą zapoznać się ze strukturą firmy bądź instytucji  oraz rodzajem przechowywanych dokumentów.
porządkowanie dokumentacji; jej segregowaniem, klasyfikowanie oraz ewidencjonowanie jak i wybór dokumentacji która utraciła swoja praktyczną wartość do brakowanie 
tworzenie normatywów archiwizacyjnych t.j.: jednolity rzeczowy wykaz akt, instrukcji kancelaryjnej oraz archiwalnej.

Copyright © 2019 ARCHIWALIA