Witamy na stronie firmy ARCHIWALIA!

Firma ARCHIWALIA powstała w 2014 roku. Firma oferuje usługi archiwizacyjne jak i genealogiczne. Właściciel jest absolwentem Wydziału Nauk Humanistycznych kierunek Historia ze specjalizacją archiwalną oraz byłym pracownikiem firm i instytucji zajmujących się archiwizacją. Wykształcenie jak i doświadczenie zawodowe pozwala na właściwe porządkowanie dokumentacji oraz zajmowanie się innymi czynnościami archiwizacyjnymi.

Celem firmy jest zapewnienie klientom jak najlepszej usługi dopasowanej do jego potrzeb i oczekiwań. „ARCHIWALIA” będzie koncentrować się na usługach archiwizacyjnych i na badaniach genealogicznych.

Od 2016 roku posiadamy kurs archiwalny I stopnia przeprowadzony przez Archiwum Państwowe w Lublinie.

ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW

Archiwizacja dokumentów to szereg czynności związanych z porządkowaniem dokumentacji w istniejącym archiwum w firmie lub instytucji mające na celu  zapanowania nad przechowywaną dokumentacją lub organizacja archiwum od podstaw.

Zakres czynności które firma oferuje to:
Porządkowanie dokumentacji w istniejącym archiwum
Organizacje  i opiekę nad archiwum zakładowym
Brakowanie dokumentacji, która straciła praktyczną wartość
Skanowanie
Opracowywanie normatywów archiwizacyjnych oraz konsultację  w zakresie postępowania z dokumentacją


BADANIA GENEALOGICZNE

Firma zajmować się będzie również badaniami genealogicznymi. Prowadzić będę poszukiwania przodków dla potrzeby klientów prywatnych jak kancelarii zajmującymi się sprawami spadkowymi.
Na usługę  składa się:
Wywiad genealogiczny
Przygotowywanie do kwerendy
Poszukiwania
Tworzenie drzewa genealogicznego

Copyright © 2019 ARCHIWALIA